Tin tức
Tin tức
MUNCHEN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

GM3631

Giá bán: Liên hệ
  • Schott Ceran ceramic glass top
  • 1 Induction zone : Left on 1200w
  • 1 Induction zone : Lower left 2200w
  • 1 Induction zone : Right 2700w
  • LED display : time, keep warm, defrost, fry
  • Booster: 3700w
  • Timer function and child lock function
  • Automatic overheat cut off

 

GM3585SA

GM3585SA

Liên hệ
GM2266SA

GM2266SA

Liên hệ
GM2285 plus

GM2285 plus

Liên hệ
M216Max-A

M216Max-A

Liên hệ
GM8999

GM8999

Liên hệ
GM5656

GM5656

Liên hệ
GM6839

GM6839

Liên hệ
GM8226

GM8226

Liên hệ
GM8115

GM8115

Liên hệ
GM8925

GM8925

Liên hệ
G60i

G60i

Liên hệ
GM2285

GM2285

Liên hệ
Liên hệ